Να μετατρέψουμε το σχολείο σε χώρο ανάπτυξης δεξιοτήτων

Εμφανίσεις: 683

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή τη χρονιά σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, εν μέσω της διεξαγωγής του Εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Διάλογος που ένα από τα βασικά σημεία αιχμής του είναι το εξεταστικό σύστημα και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μπροστά στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει επικρατήσει την τελευταία δεκαετία , κάθε χώρα αναζητεί το δικό της εκπαιδευτικό  μοντέλο και οφείλει να οργανώσει κατά τέτοιον τρόπο τις δυνάμεις της , ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της εποχής αλλά και να εξουδετερώσει ενδεχόμενες απειλές . Με βάση λοιπόν τα παραπάνω καλούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις , οι εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς σε έναν ανοιχτό διάλογο , πάνω από πρόσωπα , ιδεοληψίες , προκαταλήψεις και ανούσια παρελθοντολογία. Οφείλουμε όλοι να είμαστε δημιουργικοί , με σφαιρική προσέγγιση των πραγμάτων , εννοείται ο καθένας με τις απόψεις του . Γι' αυτό άλλωστε και η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ δεν έθεσε σημείο εκκίνησης με προτεινόμενες ρυθμίσεις , ώστε κάθε πλευρά να καταθέσει ανεπηρέαστη τις θέσεις της. Σε κάθε περίπτωση όμως τα συμπεράσματα του διαλόγου και οι κινήσεις που τελικά θα αποφασιστούν , δεν επηρεάζουν τους εν ενεργεία μαθητές του Λυκείου , αφού θα πραγματοποιηθούν σε βάθος τουλάχιστον τριών ετών .

Ανεξάρτητα λοιπόν από την εξέλιξη του Εθνικού διαλόγου το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρά με τις αρμόδιες Διευθύνσεις σε όλες εκείνες τις αναγκαίες διαδοχικές ενέργειες που απαιτούνται μέχρι την ημέρα έναρξης διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και αδιάβλητη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωσή τους.  Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα στο μήνα Μάρτιο θα ανακοινώσει τον αριθμό των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις,τον αριθμό των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις κατόχων β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσα από την ψήφιση θεσμικού πλαισίου και τη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος, έχει προχωρήσει στις σχετικές παρεμβάσεις αναφορικά με τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων.

            Στο νέο νόμο «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ)», που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων περιελήφθη διάταξη για την επίδειξη στους υποψηφίους των γραπτών τους δοκιμίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

             Στην τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου» που δημοσιεύτηκε στις 13 Φεβρουαρίου περιελήφθησαν οι ακόλουθες βελτιώσεις για την οργάνωση και τη διαδικασία διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων:

            -  Αυξάνονται (από 13 σε 18) τα μέλη των Βαθμολογικών Κέντρων (Β.Κ.) τα οποία συντονίζουν και εποπτεύουν τη διαδικασία βαθμολόγησης – αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.

  -  Απαγορεύεται να σημειώνει ο Α΄ βαθμολογητής πάνω στο γραπτό δοκίμιο λάθη ή ελλείψεις ώστε ο Β΄ βαθμολογητής κατά τη βαθμολόγηση να το αξιολογεί ανεπηρέαστος.

 -  Μειώνεται κατά 10 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα η βαρύτητα της παραγωγής κειμένου στο μάθημα της «Νεοελληνικής Γλώσσας» και αυξάνεται αντίστοιχα η βαρύτητα των ασκήσεων με στόχο τον περιορισμό της υποκειμενικής βαθμολόγησης στο συγκεκριμένο μάθημα.

            -  Προσαρμόστηκαν οι διατάξεις του π.δ.  για την προφορική εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με βάση το νέο ν. 3699/2008 της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

            -  Γίνεται αποσυμφόρηση των Βαθμολογικών κέντρων από τους προφορικά εξεταζόμενους υποψηφίους με τη θέσπιση ανώτατου ορίου εξεταζομένων (80 υποψηφίους ανά Β.Κ.) και την λειτουργία ειδικών εξεταστικών κέντρων σε πρωτεύουσες των νομών ή εκπαιδευτικών περιφερειών.

            -  Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις (1-20 Φεβρουαρίου) με έγκαιρη δήλωση όλων των εξεταζομένων μαθημάτων (Γενικής Παιδείας-Αρχές Οικονομικής Θεωρίας- Ειδικά Μαθήματα κ.λ.π.) για την καλύτερη οργάνωση των εξετάσεων.

            -  Τα Μηχανογραφικά Δελτία που υποβάλλουν οι υποψήφιοι [απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Β΄)] το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, φέτος για πρώτη φορά θα τους γνωστοποιηθούν, μέσω διαδικτύου, εντός του μηνός Μαρτίου. Τα Μηχανογραφικά Δελτία για τους κατόχους β΄ κύκλου ΤΕΕ και τους τελειοφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδα Α΄), που κατατίθενται στο λύκειο περίπου το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου, ήδη έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους, μέσω διαδικτύου .

            -  Τέλος, για τις εξετάσεις που θα διεξαχθούν από το 2010 και έπειτα, θα αναγράφεται στο γραπτό ηαναλυτική βαθμολογία για κάθε ερώτημα σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται τυχόν λάθη κατά την άθροιση των επί μέρους βαθμών και ο υποψήφιος βλέποντας στο λύκειό του το απόκομμα του γραπτού του θα ενημερώνεται για την αναλυτική βαθμολογία του.

            Όλοι μας κατανοούμε πλήρως και την αγωνία των μαθητών αλλά και των γονιών τους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς οι περισσότεροι από εμάς υπήρξαμε υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, με τον πλήρη δικό μας έλεγχο, να διαβεβαιώσουμε τους πάντες ότι η ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων και η αυστηρή τήρηση των κανόνων και των διατάξεων που την αφορούν αποτελούν κυρίαρχη προτεραιότητα και κύριο μέλημά μας. Όλοι μας γνωρίζουμε πως η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα σταυροδρόμι στη ζωή όσων το επιθυμούν. Συνδέεται με τα όνειρα και τις προσδοκίες των νέων παιδιών και κυρίως συνδέεται με το μέλλον της χώρας μας. Αυτός είναι και ο λόγος που οφείλουμε να διασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες για την απρόσκοπτη και ήρεμη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Από την εφημερίδα Απογευματινή

Pin It