Γκοτσοπούλου, Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας  από Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (1611/2017 ΕφΑθ)

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας από Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (1611/2017 ΕφΑθ)

Σύμφωνα με τηνυπ’ αριθμ. 1611/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών γίνεται δεκτή ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής εκ μέρους του οφειλέτη, λόγω της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης από την Τράπεζα για τους κινδύνους της ενδεχόμενης μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, και άρα της καταχρηστικότητας κι ακυρότητας των σχετικών Γ.Ο.Σ.

Περισσοτερα
Γκοτσοπούλου, Η  Ευθύνη των Διοικούντων ΑΕ για τις φορολογικές της υποχρεώσεις είναι αλληλέγγυα (ΔιοικΕφΑθ (τριμ) 266/2016.

Η Ευθύνη των Διοικούντων ΑΕ για τις φορολογικές της υποχρεώσεις είναι αλληλέγγυα (ΔιοικΕφΑθ (τριμ) 266/2016.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 266/2016 Απόφαση του ΔιοικΕφΑθ (τριμ) αλληλέγγυα είναι η ευθύνη με την ΑΕ των διευθυντών, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων και εκκαθαριστών της για την πληρωμή φόρου εισοδήματος της εταιρείας παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ.

Περισσοτερα
Γκοτσοπούλου, Κρίθηκε Συνταγματική η Αναδρομική Εφαρμογή Ηπιότερων Φορολογικών Νομοθετικών Διατάξεων ως προς την Επιβολή Κυρώσεων (ΣτΕ 2402/2016)

Κρίθηκε Συνταγματική η Αναδρομική Εφαρμογή Ηπιότερων Φορολογικών Νομοθετικών Διατάξεων ως προς την Επιβολή Κυρώσεων (ΣτΕ 2402/2016)

Με την υπ΄αριθμόν 2402/2016 Απόφαση του Β’ Τμήματος του ΣτΕ γίνεται αποδεκτή η αναδρομική εφαρμογή ηπιότερων φορολογικών διατάξεων - προστίμων σε εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Εξαίρεση από τον κανόνα περί μη αναδρομικότητας.

Περισσοτερα