Η Διεθνής -Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση των επιχειρήσεων και η Κυμαινόμενη Ασφάλεια (The Floating Charge)

Εμφανίσεις: 705

Το δίκαιο των επιχειρήσεων, το εμπράγματο δίκαιο και το ενοχικό δίκαιο βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεχή εξέλιξη. Σ’ αυτό φυσικά συνέβαλε η διεθνοποίηση της οικονομίας και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς στην οποία βεβαίως δραστηριοποιούνται και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο σύγχρονος νομικός σήμερα καλείται να επιλύσει νομικά ζητήματα που προκύπτουν κυρίως κατά την κατάρτιση μικτών συμβάσεων όσο και κατά την ανώμαλη εξέλιξη αυτών των συμβάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή στην επιστήμη μας, ότι τα νομικά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με εννοιοκρατικές κατασκευές αλλά με αναγωγή στην κοινωνική τους διάσταση, και με αναδρομή στην τελολογική τους εκτίμηση με τελικό πάντα σκοπό την ορθή επίλυση τους προς πραγμάτωση της δικαιοσύνης που είναι η ύπατη αξία. Η διάπλαση και η ανάπτυξη νέων θεσμών της σύγχρονης οικονομίας και των απαιτήσεων στη διεθνή συναλλακτική πρακτική και η ολοένα αυξανόμενη διάδοσή τους στη χώρα μας δημιουργούν και στον έλληνα νομικό το χρέος, να αντιμετωπίσει τα νομικά θέματα που γεννιούνται, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν και να εντάξει τα δημιουργήματα αυτά της συναλλακτικής πρακτικής στο δικαιικό μας σύστημα. Ένας από αυτούς του νέους θεσμούς είναι η κυμαινόμενη ασφάλεια (floatingcharge) του νόμου 2844/2000, που σήμερα περισσότερο από πότε βλέπουμε να γίνεται χρήση από τις επιχειρήσεις. 

Περισσότερα στη συνέχεια ...

Pin It