Η Διεθνής Ευρωπαϊκή Οικονομική Κρίση των Επιχειρήσεων και η Κυμαινόμενη Ασφάλεια (Νομολογία)

Εμφανίσεις: 1355

Η Διεθνής – Ευρωπαϊκή Οικονομική Κρίση των Επιχειρήσεων και η Κυμαινόμενη Ασφάλεια (The Floating Charge), Αρχείο Νομολογίας, 6ο τεύχος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008.

Η διεθνοποίηση της οικονομίας και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς δεν μπορούν να μην επηρεάσουν και το δίκαιο των επιχειρήσεων, το εμπράγματο και το ενοχικό δίκαιο που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε συνεχή εξέλιξη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο σύγχρονος νομικός σήμερα καλείται να επιλύσει νομικά ζητήματα που προκύπτουν κυρίως κατά την κατάρτιση μικτών συμβάσεων όσο και κατά την ανώμαλη εξέλιξη αυτών των συμβάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή στην επιστήμη μας, ότι τα νομικά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με εννοιοκρατικές κατασκευές αλλά με αναγωγή στην κοινωνική τους διάσταση, και με αναδρομή στην τελολογική τους εκτίμηση με τελικό πάντα σκοπό την ορθή επίλυσή τους προς πραγμάτωση της δικαιοσύνης που είναι η ύπατη αξία. Η διάπλαση και η ανάπτυξη νέων θεσμών της σύγχρονης οικονομίας και των απαιτήσεων στη διεθνή συναλλακτική πρακτική και η ολοένα αυξανόμενη διάδοσή τους στη χώρα μας δημιουργούν και στον έλληνα νομικό το χρέος, να αντιμετωπίσει τα νομικά θέματα που γεννιούνται, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν και να εντάξει τα δημιουργήματα αυτά της συναλλακτικής πρακτικής στο δικαιικό μας σύστημα. Ένας από αυτους του νέους θεσμούς είναι η κυμαινόμενη ασφάλεια (floating charge) του νόμου 2844/2000, που σήμερα περισσότερο από ποτέ βλέπουμε να γίνεται χρήση από τις επιχειρήσεις. Όλα τα ανωτέρω αποτελούν αντικείμενο αναλυτικής προσέγγισης της παρούσης μελέτης.

Pin It