Νομικά Ζητήματα των Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Digesta)

Εμφανίσεις: 1400

Νομικά Ζητήματα των Συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchising), Digesta, 2000-2001, σελ. 119-131.

Το ζήτημα των σχέσεων αστικού και εμπορικού δικαίου γίνεται οξύ στο ζήτημα των «νέων συμβατικών μορφών», οι οποίες έχουν βαθμιαία τυποποιηθεί διαμέσου εμπορικών πρακτικών και συνηθειών. Η τυποποίηση των συμβάσεων αυτών και η καθιέρωση συνθηματικής ονομασίας τους δεν μπορεί να αναιρέσει το πολυσυλλεκτικό περιεχόμενο τους. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να προσεγγίσει τα ζητήματα εφαρμοστέων διατάξεων που δημιουργούνται από τη μη ρύθμιση της ίδιας της σύμβασης Δικαιόχρησης και να προσδιορίσει τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της νέας αυτής συμβατικής μορφής.

Pin It