Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Δικαιόχρηση (Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών)

Εμφανίσεις: 1626

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Δικαιόχρηση (E-Commerce and Franchising), Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, Μάρτιος 2002. Νο. 80. σελ. 250-256.

Η ανάπτυξη του Διεθνούς Franchising σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών νομικών και επιχειρηματικών συζητήσεων εξαιτίας των ζητημάτων που ανακύπτουν από την πρακτική τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Ο νέος Κανονισμός 2790/1999 της ΕΕ για την εφαρμογή του άρθρου 81 παρ. 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών καθώς επίσης και η πρόταση Οδηγίας της Ε.Ε. για το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελούν αντικείμενο αυτής της μελέτης σε μια προσπάθεια προσεγγίσεως των ζητημάτων που αυτή η κοινοτική νομοθεσία επιλύει αλλά και εκείνων που δημιουργεί το Internet.

Pin It