Η Κυμαινόμενη Ασφάλεια του Ν. 2844/2000

Εμφανίσεις: 1731

Ο Νόμος 2844/2000 για την εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και απαιτήσεις που καθιερώνει μεταξύ άλλων το θεσμό του ενεχύρου χωρίς παράδοση (πλασματικό ενέχυρο) και μια νέα παρεμφερή μορφή, που έχει καθιερωθεί στις χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου εδώ και πολλά χρόνια, γνωστή εκεί ως «floating charge», κατά μετάφραση της δε στο κείμενο του νόμου η «κυμαινόμενη ασφάλεια» είναι το θέμα, για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η παρούσα μελέτη. Κατά την εκπόνηση της κατεβλήθη προσπάθεια να εκτεθεί ο θεσμός της κυμαινόμενης ασφάλειας σε συστηματική ενότητα, με αφετηρία τις ρυθμίσεις του νόμου και στόχο την αναζήτηση του σκοπού και της λειτουργίας του στο αγγλοσαξονικό δίκαιο, από το οποίο ουσιαστικά και προέρχεται ο εν λόγω θεσμός. Επιχειρήθηκε η σύγκριση και, υπό την επιρροή του αγγλοσαξονικού δικαίου, η απόδοση της δογματικής και πρακτικής σκοπιάς του θεσμού στα ελληνικά δεδομένα που κάνει πιο ελκυστικό και πρακτικό το θεσμό του ενεχύρου σήμερα.

Περισσότερα στη συνέχεια ...

Περισσοτερα

Η Διεθνής -Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση των επιχειρήσεων και η Κυμαινόμενη Ασφάλεια (The Floating Charge)

Εμφανίσεις: 818

Το δίκαιο των επιχειρήσεων, το εμπράγματο δίκαιο και το ενοχικό δίκαιο βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σε συνεχή εξέλιξη. Σ’ αυτό φυσικά συνέβαλε η διεθνοποίηση της οικονομίας και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς στην οποία βεβαίως δραστηριοποιούνται και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο σύγχρονος νομικός σήμερα καλείται να επιλύσει νομικά ζητήματα που προκύπτουν κυρίως κατά την κατάρτιση μικτών συμβάσεων όσο και κατά την ανώμαλη εξέλιξη αυτών των συμβάσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή στην επιστήμη μας, ότι τα νομικά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με εννοιοκρατικές κατασκευές αλλά με αναγωγή στην κοινωνική τους διάσταση, και με αναδρομή στην τελολογική τους εκτίμηση με τελικό πάντα σκοπό την ορθή επίλυση τους προς πραγμάτωση της δικαιοσύνης που είναι η ύπατη αξία. Η διάπλαση και η ανάπτυξη νέων θεσμών της σύγχρονης οικονομίας και των απαιτήσεων στη διεθνή συναλλακτική πρακτική και η ολοένα αυξανόμενη διάδοσή τους στη χώρα μας δημιουργούν και στον έλληνα νομικό το χρέος, να αντιμετωπίσει τα νομικά θέματα που γεννιούνται, να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν και να εντάξει τα δημιουργήματα αυτά της συναλλακτικής πρακτικής στο δικαιικό μας σύστημα. Ένας από αυτούς του νέους θεσμούς είναι η κυμαινόμενη ασφάλεια (floatingcharge) του νόμου 2844/2000, που σήμερα περισσότερο από πότε βλέπουμε να γίνεται χρήση από τις επιχειρήσεις. 

Περισσότερα στη συνέχεια ...

Περισσοτερα

Οι γυναίκες στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Εμφανίσεις: 818

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής πολιτικής όλων των ανεπτυγμένων κρατών και αναγνωρίζεται ως κρίσιμoς παράγοντας για την κοινωνική τους συνοχή και ανάπτυξη.

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην απόδοση των πραγματικών δεδομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αρχή της ισότητας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στόχος είναι μέσα από την παρούσα έρευνα να εντοπιστούν, να καταγραφούν και να αιτιολογηθούν τυχόν αδυναμίες, ασάφειες και προβλήματα που το υπάρχον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο δημιουργεί τόσο στις γυναίκες που εργάζονται στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και σε αυτές που επιθυμούν να εργαστούν στο ίδιο το στράτευμα. Η επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου πραγματοποιείται με την αναλυτική καταγραφή της σχετική ευρωπαϊκής, κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σε θέματα ισότητας και με την αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις στην Ελλάδα.

Περισσοτερα

The Applicability of U.S. Franchise Laws to foreign Franchisors entering the U.S. Market

Εμφανίσεις: 769

Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε από το International Bar Association. Η παρουσίασή είχε θέμα: «The Applicability of U.S. Franchise Laws to foreign Franchisors entering the U.S. Market» Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Aotea Centre, Carlton Hotel, Auckland Central στην πόλη Auckland της Νέας Ζηλανδίας, 24-29 Οκτωβρίου 2004.

Η εισήγηση αναφερόταν αναλυτικά όσο είναι δυνατόν στην νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τα Διεθνή Συστήματα Franchising και πως οι ξένοι δικαιοπάροχοι (franchisors) Ευρωπαίοι, Έλληνες, Ασιάτες, κ.α μπορούν να εισχωρήσουν στην αγορά των Η.Π.Α. Έγινε εκτενής αναφορά στο Uniform Franchise Offering Circular Guidelines (UFOC) του Federal Trade Commission (FTC) καθώς επίσης στο Disclosure Document και στους registration laws.