Λύση προσωπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα σε περίπτωση θανάτου εταίρου

Λύση προσωπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα σε περίπτωση θανάτου εταίρου

Με την υπ΄ αριθμό 10/2017 Απόφαση του Αρείου Πάγου η προσωπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα λύεται σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός αν συμφωνηθεί ότι η εταιρική δράση θα συνεχιστεί μεταξύ των υπολοίπων εταίρων ή μεταξύ αυτών και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος ή η κοινωνία των συγκληρονόμων υπεισέρχεται συνολικά στην εταιρική θέση του θανόντος.

Περισσοτερα
Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

N. 4469/2017 - Εξωδικαστικός Συμβιβασμός περί ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

Για πρώτη φορά εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη μία οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες, εξαιτίας της οξύτατης και χρονικά μακράς οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όλες τις συσσωρευθείσες οφειλές τους προς τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Μέχρι σήμερα η διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα αποτελούσε το μοναδικό εργαλείο ρύθμισης χρεών και επιχειρήσεων.

Περισσοτερα
Γκοτσοπούλου,  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 16.3.2017 - Υπόθεση Μοδέστου κατά Ελλάδας (51693/13)

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 16.3.2017 - Υπόθεση Μοδέστου κατά Ελλάδας (51693/13)

Το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ κατοχυρώνει και προασπίζεται το απαραβίαστο της κατοικίας και του ιδιωτικού βίου. Επομένως η αστυνομική έρευνα και κατάσχεση στοιχείων (Η/Υ και εγγράφων) στην προσωπική κατοικία ιδιώτη, στο πλαίσιο της διερεύνησης της τέλεσης ποινικού αδικήματος πρέπει να πληροί συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.

Περισσοτερα